Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổ chức theo chiều dọc (Vertical Organization)
Tổ chức theo chiều dọc (Vertical Organization)

Trong lĩnh vực nhân sự, tổ chức theo chiều dọc đề cập đến một cấu trúc phân cấp bên trong một công ty hoặc tổ chức, nơi quyền lực và quyết định diễn ra từ trên xuống dưới. Điều này đánh dấu một chuỗi lệnh rõ ràng, với mỗi cấp quản lý giám sát và chỉ đạo cấp dưới. Loại tổ chức này được đặc trưng bởi sự tự quyền hạn giới hạn của nhân viên, khi nhân viên chủ yếu tuân theo hướng dẫn và chỉ thị từ cấp trên.

Ví dụ
Trong môi trường doanh nghiệp truyền thống, CEO chiếm vị trí cao nhất, tiếp theo là các nhà điều hành, quản lý, giám đốc và sau đó là nhân viên cơ sở. Mỗi cấp quản lý ủy quyền nhiệm vụ, đặt ra mục tiêu và theo dõi hiệu suất của nhân viên trong phạm vi quản lý của họ. Quyết định và chiến lược thường xuất phát từ trên cùng và được chuyển xuống qua hệ thống phân cấp để thực hiện.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!