Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổ chức linh hoạt (Agile Organization)
Tổ chức linh hoạt (Agile Organization)

Tổ chức linh hoạt đề cập đến một cấu trúc và văn hóa tổ chức linh hoạt và thích ứng cho phép phản ứng nhanh với những thay đổi trong môi trường kinh doanh. Được đặc trưng bởi một quy trình ra quyết định phi tập trung, cộng tác liên chức năng và tập trung vào việc học hỏi và cải tiến liên tục. Các tổ chức linh hoạt được thiết kế để đáp ứng, đổi mới và lấy khách hàng làm trung tâm, cho phép họ nhanh chóng điều chỉnh các chiến lược, quy trình và hoạt động của mình dựa trên động lực của thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Ví dụ
Tổ chức Agile là một công ty phát triển phần mềm áp dụng các nguyên tắc và thực hành Agile. Thay vì tuân theo cấu trúc phân cấp truyền thống, công ty tổ chức nhân viên của mình thành các nhóm tự quản lý. Các nhóm này có quyền tự chủ để đưa ra các quyết định liên quan đến công việc của họ, cộng tác chặt chẽ với nhau và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi của khách hàng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!