Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTổ chức công đoàn (Unionization)
Tổ chức công đoàn (Unionization)

Tổ Chức Công Đoàn đề cập đến quá trình người lao động tham gia hoặc thành lập các công đoàn lao động để đàm phán chung với người sử dụng lao động về điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi tốt hơn. Đó là một khía cạnh cơ bản của mối quan hệ lao động trong ngành nhân sự.

Ví dụ
Khi nhân viên tại một nhà máy sản xuất cảm thấy rằng mức lương của họ không có tính cạnh tranh, họ có thể khởi xướng các nỗ lực liên minh, dẫn đến việc thành lập công đoàn. Công đoàn này sau đó có thể thay mặt các thành viên của mình đàm phán để được trả lương và phúc lợi tốt hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!