Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTình trạng khả năng lao động ngắn hạn (Short-term disability)
Tình trạng khả năng lao động ngắn hạn (Short-term disability)
Một loại bảo hiểm trả tiền cho nhân viên khi họ bị ốm hoặc bị tai nạn và không thể đi làm trong một khoảng thời gian ngắn.
 
Loại bảo hiểm này thường trả tiền lương hoặc một phần tiền lương cho nhân viên trong vòng vài tuần hoặc vài tháng, tùy thuộc vào chính sách của công ty.
 
Ví dụ
 
Một công ty cung cấp bảo hiểm Short-term disability cho nhân viên của họ. Nếu một nhân viên phải nghỉ làm do ốm đau, họ sẽ được trả tiền lương hoặc một phần tiền lương cho các ngày họ không thể đi làm.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!