Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTinh thần nơi làm việc (Workplace morale)
Tinh thần nơi làm việc (Workplace morale)

Tinh thần nơi làm việc đề cập đến bầu không khí chung, thái độ và mức độ hài lòng của nhân viên tại nơi làm việc. Thuật ngữ này phản ánh sức khỏe tinh thần và cảm xúc tập thể của lực lượng lao động và ảnh hưởng đến động lực, sự gắn kết và năng suất của họ.

Ví dụ
Trong một công ty có tinh thần làm việc cao, nhân viên cảm thấy có giá trị, được tôn trọng và hỗ trợ. Họ có các kênh giao tiếp cởi mở với người quản lý của mình, nhận được phản hồi và công nhận thường xuyên, đồng thời có cơ hội thăng tiến và phát triển. Môi trường làm việc hòa nhập, thúc đẩy sự đa dạng và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!