Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTính minh bạch của thuật toán (Algorithmic transparency)
Tính minh bạch của thuật toán (Algorithmic transparency)
Tính minh bạch của thuật toán (Algorithmic transparency) là khả năng giải thích cách một thuật toán hoạt động, đặc biệt là những quyết định mà nó đưa ra. Minh bạch thuật toán là một trong những yếu tố quan trọng của trách nhiệm xã hội và luật pháp về việc sử dụng các thuật toán trong quản lý nhân sự.
 
Ví dụ
Nếu một công ty sử dụng thuật toán để tự động lọc hồ sơ ứng viên và loại bỏ những ứng viên không đáp ứng các tiêu chí cần thiết, thì công ty cần phải đảm bảo rằng thuật toán được thiết kế công bằng và đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức và pháp lý. Nếu thuật toán loại bỏ các ứng viên dựa trên giới tính, tuổi, sắc tộc hoặc ngôn ngữ, thì đó là một ví dụ về thuật toán không minh bạch và có thể dẫn đến kết quả không công bằng.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!