Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTính linh hoạt tại nơi làm việc (Workplace flexibility)
Tính linh hoạt tại nơi làm việc (Workplace flexibility)

Tính linh hoạt của nơi làm việc đề cập đến khả năng nhân viên có quyền kiểm soát và các lựa chọn về thời gian, địa điểm và cách thức họ làm việc. Thuật ngữ này liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên cơ hội điều chỉnh lịch làm việc, làm việc từ xa và điều chỉnh cách sắp xếp công việc để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu cá nhân và nghề nghiệp của họ. Tính linh hoạt của nơi làm việc thừa nhận rằng các cá nhân có các sở thích và trách nhiệm công việc khác nhau, đồng thời nhằm mục đích tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và hòa nhập hơn.

Ví dụ
Tính linh hoạt của nơi làm việc là công ty triển khai giờ làm việc linh hoạt và các lựa chọn làm việc từ xa cho nhân viên của mình. Nhân viên có quyền tự do lựa chọn thời gian bắt đầu và kết thúc trong một phạm vi nhất định, cho phép họ đáp ứng các nghĩa vụ hoặc sở thích cá nhân. Họ cũng có tùy chọn làm việc từ xa trong một số ngày nhất định mỗi tuần, điều này giúp họ tránh mất thời gian đi lại và cho phép họ tạo ra một môi trường làm việc thoải mái và hiệu quả hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!