Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựĐạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA)
Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA)

Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA) là luật liên bang thiết lập mức lương tối thiểu, tiền làm thêm giờ, và các tiêu chuẩn việc làm khác cho nhân viên tại Hoa Kỳ. Luật cũng quy định lao động trẻ em và thiết lập yêu cầu ghi chép hồ sơ cho nhà tuyển dụng.

Ví dụ
Theo FLSA, nhà tuyển dụng phải trả lương tối thiểu cho những nhân viên không được miễn khỏi mức lương tối thiểu liên bang cho tất cả giờ làm việc và trả tiền làm thêm giờ với tỷ lệ 1,5 lần mức lương thường của nhân viên cho những giờ làm việc trên 40 giờ trong một tuần làm việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!