Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTiếp thị tuyển dụng (Recruitment marketing)
Tiếp thị tuyển dụng (Recruitment marketing)

Tiếp thị tuyển dụng là quá trình quảng bá thương hiệu và cơ hội việc làm của nhà tuyển dụng để thu hút và gắn kết các ứng viên tiềm năng.

Ví dụ

Một tổ chức chăm sóc sức khỏe muốn thu hút nhiều y tá hơn đến cơ sở của mình. Họ sử dụng các chiến lược tiếp thị tuyển dụng như chiến dịch truyền thông xã hội, hội chợ việc làm và giới thiệu nhân viên để nâng cao nhận thức về cơ hội việc làm và quảng bá danh tiếng của họ với tư cách là nhà tuyển dụng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!