Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTiền nghỉ phép (Vacation pay)
Tiền nghỉ phép (Vacation pay)

Tiền nghỉ phép đề cập đến khoản bồi thường được cung cấp cho nhân viên trong thời gian nghỉ làm được trả lương. Khoản thanh toán này đảm bảo rằng nhân viên nhận được tiền lương hoặc tiền công thường xuyên trong thời gian nghỉ việc, cho phép họ duy trì thu nhập ngay cả khi họ không làm việc.

Ví dụ
Một nhân viên nghỉ phép một tuần có quyền nhận mức lương thông thường cho tuần đó, đó là tiền nghỉ phép của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!