Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTiền lương bổ sung (Supplemental wages)
Tiền lương bổ sung (Supplemental wages)

Tiền lương bổ sung là khoản trợ cấp được trả cho người lao động ngoài tiền lương hoặc tiền lương thông thường của họ. Các khoản thanh toán này thường không thường xuyên hoặc không định kỳ và có thể bao gồm tiền thưởng, hoa hồng, tiền làm thêm giờ, trợ cấp thôi việc và các phúc lợi phụ. Trong lĩnh vực nhân sự, việc hiểu cách tính, báo cáo và khấu trừ thuế đối với tiền lương trả thêm là điều cần thiết để tuân thủ các quy định về thuế.

Ví dụ
Hãy tưởng tượng một nhân viên tên John nhận được tiền thưởng cuối năm là 5.000 USD trên mức lương hàng tháng thông thường là 4.000 USD. Trong trường hợp này, tiền thưởng 5.000 USD được coi là tiền lương bổ sung. Để đảm bảo khấu trừ thuế phù hợp, người sử dụng lao động có thể sử dụng các phương pháp khấu trừ thuế khác nhau, chẳng hạn như phương pháp tỷ lệ cố định hoặc phương pháp tổng hợp, tùy thuộc vào số tiền lương bổ sung và tổng thu nhập hàng năm của nhân viên. Việc hiểu và xử lý đúng đắn tiền lương bổ sung là rất quan trọng để cả người sử dụng lao động và người lao động tuân thủ pháp luật về thuế.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!