Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThuyết công bằng (Equity theory)
Thuyết công bằng (Equity theory)

Lý thuyết công bằng là một khái niệm tâm lý cho thấy các cá nhân phấn đấu cho sự công bằng và nhận thức được sự công bằng trong việc phân phối phần thưởng và nguồn lực tại nơi làm việc. Điều này thừa nhận rằng mọi người so sánh đầu vào của họ (ví dụ: nỗ lực, kỹ năng) và kết quả (ví dụ: tiền lương, sự công nhận) với đầu vào của những người khác và họ tìm cách duy trì cảm giác cân bằng hoặc công bằng.

Ví dụ

Nếu một nhân viên nhận thấy rằng một đồng nghiệp có trình độ và kinh nghiệm tương tự đang nhận được phần thưởng hoặc sự công nhận cao hơn cho cùng mức độ nỗ lực, họ có thể nhận thấy sự không công bằng và cảm thấy mất động lực hoặc không hài lòng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!