Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand)
Thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand)

Thương hiệu nhà tuyển dụng đề cập đến danh tiếng của tổ chức với tư cách là nhà tuyển dụng, bao gồm văn hóa, giá trị và trải nghiệm tổng thể của nhân viên. Một thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh có thể giúp thu hút nhân tài hàng đầu, giữ chân nhân viên và tạo sự khác biệt cho tổ chức với các đối thủ cạnh tranh.

Ví dụ
Một công ty có thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh được biết đến với việc cung cấp môi trường làm việc hỗ trợ, cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh, giúp công ty thu hút và giữ chân nhân viên có hiệu suất cao.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!