"Thuế" trong bối cảnh ngành nhân sự đề cập đến khoản đóng góp tài chính bắt buộc hoặc thuế áp dụng đối với người sử dụng lao động để tài trợ cho các chương trình hoặc sáng kiến cụ thể của chính phủ liên quan đến phát triển lực lượng lao động, chẳng hạn như chương trình học nghề và đào tạo.

Ví dụ
Người sử dụng lao động ở Vương quốc Anh phải trả Thuế học nghề, khoản tiền này được sử dụng để tài trợ cho việc đào tạo học nghề cho nhân viên của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!