Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThư xác nhận (Confirmation Letter)
Thư xác nhận (Confirmation Letter)

Thư xác nhận, còn được gọi là Thư xác nhận đề nghị hoặc Thư xác nhận việc làm, là một tài liệu chính thức được nhà tuyển dụng gửi cho ứng viên hoặc nhân viên để xác nhận một số chi tiết về việc làm hoặc lời mời làm việc của họ. Đóng vai trò là bằng chứng bằng văn bản về các điều khoản và điều kiện đã được thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và cá nhân.

Ví dụ

Thư xác nhận thường được sử dụng trong lĩnh vực nhân sự (HR) để xác nhận việc chấp nhận lời mời làm việc. Bức thư thường bao gồm các chi tiết như vị trí công việc, ngày bắt đầu, gói bồi thường và bất kỳ thông tin thích hợp nào khác. Bằng cách gửi thư xác nhận, người sử dụng lao động đảm bảo rằng cả công ty và nhân viên mới được tuyển dụng đều thống nhất về các điều khoản và điều kiện làm việc đã thỏa thuận.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!