Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThư thông báo sa thải (Letter of Termination)
Thư thông báo sa thải (Letter of Termination)

Thư thông báo sa thải là một tài liệu chính thức được sử dụng trong ngành nhân sự để thông báo cho nhân viên rằng công việc của họ với một công ty sắp chấm dứt. Thư này nêu ra các lý do chấm dứt hợp đồng và cung cấp các thông tin quan trọng như ngày kết thúc và bất kỳ nghĩa vụ liên quan nào sau khi nghỉ việc.

Ví dụ
Nhà tuyển dụng có thể phát hành một Thư thông báo sa thải cho một nhân viên do vấn đề về hiệu suất không được cải thiện, đồng thời nêu rõ lý do và ngày chấm dứt hợp đồng.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!