Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThư mời nhận việc (Offer Letter)
Thư mời nhận việc (Offer Letter)

Thư Mời Nhận Việc là một tài liệu chính thức trong lĩnh vực quản lý nhân sự, mô tả các điều khoản cụ thể về việc làm được cung cấp cho một ứng viên tiềm năng bởi một tổ chức. Thông thường, thư này bao gồm các chi tiết như chức vụ công việc, mức lương, ngày bắt đầu, giờ làm việc, quyền lợi và bất kỳ thông tin liên quan khác liên quan đến hợp đồng lao động. Thư này phục vụ như một hồ sơ chính thức về lời mời làm việc và cung cấp sự rõ ràng cho cả nhà tuyển dụng và ứng viên tiềm năng về các kỳ vọng và nghĩa vụ liên quan đến vị trí làm việc.

Ví dụ

Sau khi hoàn thành quá trình phỏng vấn, phòng nhân sự gửi Thư Mời Nhận Việc đến ứng viên đã được chọn. Thư Mời Nhận Việc xác định vị trí là "Trưởng phòng Marketing," đề xuất mức lương hàng năm là 70.000 đô la, ngày bắt đầu là ngày 15 tháng 7, và bao gồm một gói phúc lợi toàn diện. Trong thư có đề cập sự mong đợi ứng viên chấp nhận lời mời và phản hồi lại Thư Mời Nhận Việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!