Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThu hút nhân tài (Talent acquisition)
Thu hút nhân tài (Talent acquisition)

Thu hút nhân tài đề cập đến quá trình xác định, thu hút và có được những cá nhân có kỹ năng để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động của tổ chức. Liên quan đến việc lập kế hoạch chiến lược và thực hiện các hoạt động khác nhau để đảm bảo rằng nhân tài phù hợp được tuyển dụng vào đúng vị trí, có tính đến cả mục tiêu trước mắt và dài hạn của tổ chức.

Ví dụ
Thu hút nhân tài là khi một công ty công nghệ có kế hoạch mở rộng nhóm phát triển phần mềm của mình để hỗ trợ cơ sở khách hàng đang phát triển của mình. Nhóm thu hút nhân tài bắt đầu bằng cách hợp tác chặt chẽ với các nhà quản lý tuyển dụng để hiểu các kỹ năng và trình độ kỹ thuật cụ thể cần thiết cho các vị trí.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!