Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThu hút nhân tài (Talent acquisition)
Thu hút nhân tài (Talent acquisition)

Thu hút nhân tài không chỉ dừng lại ở việc tuyển dụng; mà còn gồm một cách tiếp cận toàn diện để quản lý nhân tài. Việc này bắt đầu bằng việc xác định các kỹ năng và thuộc tính cần thiết cho các vai trò cụ thể, sau đó là tìm nguồn ứng viên thông qua các kênh như bảng việc làm, mạng xã hội và mạng lưới. Quá trình này mở rộng đến việc sàng lọc, phỏng vấn, đánh giá và cuối cùng là tuyển dụng những cá nhân đủ tiêu chuẩn. Thu hút nhân tài cũng đòi hỏi phải xây dựng và duy trì thương hiệu nhà tuyển dụng mạnh mẽ để thu hút những nhân tài hàng đầu và nuôi dưỡng trải nghiệm tích cực của ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng.

Ví dụ
Trong ngành công nghệ cạnh tranh, một công ty phát triển phần mềm đang tìm cách mở rộng đội ngũ của mình. Các chuyên gia thu hút nhân tài sẽ bắt đầu bằng việc cộng tác với các trưởng bộ phận để phác thảo các kỹ năng và trình độ cần thiết cho kỹ sư phần mềm. Sau đó, họ sẽ sử dụng nhiều công cụ và nền tảng khác nhau để xác định các ứng viên tiềm năng, tiến hành các cuộc phỏng vấn và đánh giá kỹ thuật để đánh giá mức độ phù hợp của họ và sau khi được chọn, sẽ đảm bảo quá trình giới thiệu diễn ra suôn sẻ. Ngoài ra, họ sẽ tích cực quảng bá các dự án đổi mới và văn hóa làm việc tích cực của công ty để thu hút các nhà phát triển hàng đầu trong thị trường việc làm có tính cạnh tranh cao.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!