Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThu hẹp quy mô (Downsizing)
Thu hẹp quy mô (Downsizing)
Thu hẹp quy mô (Downsizing) là quá trình cắt giảm nhân sự trong tổ chức và có thể được áp dụng để cải thiện hiệu quả hoạt động hoặc giảm chi phí. Tuy nhiên, quá trình này cần được thực hiện cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến sự phát triển của tổ chức và đảm bảo sự công bằng và chân thành đối với nhân viên bị ảnh hưởng.
 
Ví dụ
Một công ty giảm số lượng nhân viên bán hàng vì họ cạnh tranh với các công ty bán hàng trực tuyến. Nói cách khác, "downsizing" trong trường hợp này có thể được hiểu là một quá trình tái cơ cấu để cải thiện hiệu quả hoạt động của tổ chức.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!