Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian tuyển dụng (Time to hire)
Thời gian tuyển dụng (Time to hire)

Thời gian tuyển dụng là một thước đo hiệu suất quan trọng trong lĩnh vực nhân sự, đo lường khoảng thời gian cần thiết để một tổ chức hoàn tất quy trình tuyển dụng nhân viên mới, từ khi đăng tuyển ban đầu cho đến khi ứng viên chấp nhận công việc. lời đề nghị.

Ví dụ
Nếu một công ty đăng tuyển dụng và mất 45 ngày kể từ ngày đăng cho đến khi ứng viên chấp nhận lời đề nghị, Thời gian tuyển dụng cho vị trí đó là 45 ngày. Số liệu này rất cần thiết để đánh giá hiệu quả của quy trình tuyển dụng của công ty và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!