Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian tuyển dụng (Time to hire)
Thời gian tuyển dụng (Time to hire)

Thời gian tuyển dụng là một thước đo nguồn nhân lực đo lường khoảng thời gian cần thiết để thuê một ứng viên kể từ thời điểm họ tham gia quy trình tuyển dụng cho đến khi họ chấp nhận lời mời làm việc. Cung cấp thông tin chuyên sâu về hiệu suất và hiệu quả của quy trình tuyển dụng, giúp các tổ chức đánh giá mức độ nhanh chóng mà họ có thể xác định, đánh giá và lựa chọn các ứng viên phù hợp.

Ví dụ
Nếu thông tin tuyển dụng được đăng vào ngày 1 tháng 1 và ứng viên chấp nhận lời mời làm việc và bắt đầu làm việc vào ngày 15 tháng 2 thì thời gian tuyển dụng cho vị trí đó sẽ là khoảng 45 ngày. Số liệu này cho phép bộ phận nhân sự đánh giá và tối ưu hóa các chiến lược tuyển dụng của họ, xác định bất kỳ tắc nghẽn hoặc chậm trễ nào trong quy trình tuyển dụng, đồng thời thực hiện các cải tiến để hợp lý hóa và đẩy nhanh thời gian tuyển dụng ứng viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!