Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian nghỉ theo lịch trình (scheduled time-off)
Thời gian nghỉ theo lịch trình (scheduled time-off)

Thời gian nghỉ theo lịch trình, còn được gọi là Nghỉ phép theo kế hoạch, đề cập đến khoảng thời gian được sắp xếp trước khi nhân viên được phép vắng mặt tại nơi làm việc. Đó là sự vắng mặt có kế hoạch được yêu cầu trước và được người sử dụng lao động chấp thuận dựa trên các yếu tố như chính sách của công ty, khối lượng công việc và sự sẵn sàng của nhân viên. Thời gian nghỉ theo lịch trình có thể bao gồm nhiều loại nghỉ phép khác nhau, chẳng hạn như nghỉ phép, nghỉ phép cá nhân, nghỉ phép chăm con hoặc nghỉ phép, tùy thuộc vào chính sách của tổ chức và quyền lợi của nhân viên.

Ví dụ
Một nhân viên tại Công ty ABC gửi yêu cầu xin nghỉ phép theo lịch trình để đi nghỉ hai tuần vào tháng Bảy. Nhân viên cung cấp ngày tháng trước, tuân theo chính sách của công ty và nhận được sự chấp thuận từ người quản lý của họ. Trong thời gian nghỉ theo lịch trình, nhân viên dự kiến sẽ không có mặt tại nơi làm việc và sẽ không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến công việc. Việc nghỉ phép theo kế hoạch này cho phép nhân viên nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và thực hiện các nghĩa vụ cá nhân đồng thời đảm bảo người sử dụng lao động có đủ thông báo để quản lý khối lượng công việc và sắp xếp bảo hiểm nếu cần.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!