Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian nghỉ đột xuất (Unexpected time off)
Thời gian nghỉ đột xuất (Unexpected time off)

Thời gian nghỉ đột xuất, thường được gọi là nghỉ phép ngoài kế hoạch hoặc vắng mặt đột xuất, là một tình huống trong ngành nhân sự mà nhân viên không thể làm việc do những tình huống không lường trước được. Điều này bao gồm các trường hợp như ốm đau, trường hợp khẩn cấp hoặc các sự kiện không lường trước được khác khiến nhân viên không thể hoàn thành nhiệm vụ công việc như đã định.

Ví dụ
Một nhân viên có thể xin nghỉ đột xuất khi họ bị ốm đột ngột và cần hồi phục tại nhà. Sự vắng mặt này là ngoài kế hoạch và có thể làm gián đoạn tiến trình công việc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!