Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian nghỉ cá nhân (Personal time off)
Thời gian nghỉ cá nhân (Personal time off)

Thời gian nghỉ cá nhân (PTO) là chính sách cho phép nhân viên nghỉ làm vì nhiều lý do cá nhân khác nhau mà không cần phải nêu rõ mục đích vắng mặt chính xác của họ. Đó là một cách tiếp cận linh hoạt để quản lý thời gian nghỉ, giúp nhân viên tự do sử dụng thời gian được phân bổ cho kỳ nghỉ, bệnh tật, các cuộc hẹn cá nhân hoặc bất kỳ nhu cầu cá nhân nào khác.

Ví dụ
Tại XYZ Corporation, nhân viên được cung cấp chính sách PTO hào phóng cho phép họ nghỉ phép vì lý do cá nhân. Mỗi nhân viên tích lũy số giờ PTO dựa trên thời gian làm việc của họ, thường bắt đầu với một số ngày nhất định mỗi năm.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!