Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian nghỉ (Time off)
Thời gian nghỉ (Time off)

Thời gian nghỉ (Time off ) là khoảng thời gian mà nhân viên được phép vắng mặt tại nơi làm việc mà không có bất kỳ hậu quả bất lợi nào. Điều này bao gồm nhiều loại nghỉ phép khác nhau, chẳng hạn như nghỉ phép, nghỉ ốm, ngày nghỉ cá nhân và ngày lễ.

Ví dụ:

Một nhân viên xin nghỉ phép để dự đám cưới gia đình và được nghỉ phép ba ngày có hưởng lương để làm việc đó.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!