Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian linh hoạt (Flextime)
Thời gian linh hoạt (Flextime)

Thời gian linh hoạt cho phép nhân viên linh hoạt trong việc thiết lập giờ làm việc, miễn là họ đáp ứng được số giờ yêu cầu hàng ngày hoặc hàng tuần. Việc này trao quyền cho nhân viên điều chỉnh lịch trình của họ để phù hợp hơn với nhu cầu cá nhân và cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Ví dụ
Nhân viên có thể chọn bắt đầu ngày làm việc của mình lúc 7 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ chiều thay vì lịch làm việc truyền thống từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, cho phép họ thực hiện nghĩa vụ gia đình hoặc các cuộc hẹn cá nhân mà không cần nghỉ cả ngày. .

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!