Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThời gian linh hoạt (Flextime)
Thời gian linh hoạt (Flextime)

Thời gian linh hoạt, viết tắt của giờ làm việc linh hoạt, đề cập đến sự sắp xếp lịch làm việc cho phép nhân viên linh hoạt hơn trong việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của họ theo các nguyên tắc nhất định do người sử dụng lao động đặt ra. Không giống như lịch làm việc cố định truyền thống với số giờ cố định, thời gian linh hoạt mang đến cho nhân viên khả năng điều chỉnh giờ làm việc của họ để đáp ứng nhu cầu, sở thích hoặc nghĩa vụ cá nhân trong khi vẫn đảm bảo rằng họ đáp ứng tổng số giờ làm việc được yêu cầu.

Ví dụ
Trong một công ty có chính sách về thời gian linh hoạt, nhân viên có thể tự do bắt đầu ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 10 giờ sáng và kết thúc từ 3 giờ chiều đến 6 giờ chiều. Trong khung giờ chính từ 10:00 sáng đến 3:00 chiều, tất cả nhân viên phải có mặt để họp và cộng tác. Tuy nhiên, ngoài những giờ làm việc chính này, nhân viên có thể điều chỉnh lịch trình của mình để đáp ứng các nhu cầu cá nhân, chẳng hạn như đi khám bác sĩ vào buổi sáng hoặc đón con từ trường vào buổi chiều. 

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!