Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThỏa thuận không cạnh tranh (Non-Compete Agreement)
Thỏa thuận không cạnh tranh (Non-Compete Agreement)

Thỏa thuận không cạnh tranh là một hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý trong lĩnh vực nhân sự nhằm hạn chế nhân viên tham gia vào các hoạt động cạnh tranh hoặc làm việc cho một doanh nghiệp cạnh tranh, thường trong một khoảng thời gian nhất định và trong một khu vực địa lý xác định sau khi rời khỏi chủ lao động hiện tại của họ.

Ví dụ
Trong Thỏa thuận không cạnh tranh, nhân viên tại một công ty phần mềm có thể đồng ý không làm việc cho công ty phần mềm đối thủ trong bán kính 50 dặm trong thời gian một năm sau khi rời khỏi công việc hiện tại. Điều này nhằm bảo vệ bí mật kinh doanh của công ty và ngăn chặn nhân viên cạnh tranh trực tiếp trên cùng một thị trường ngay sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!