Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThiết lập mục tiêu (Goal setting)
Thiết lập mục tiêu (Goal setting)

Thiết lập mục tiêu là quá trình xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn cho các cá nhân hoặc nhóm trong một tổ chức. Việc thiết lập mục tiêu rất quan trọng để thúc đẩy động lực, theo dõi tiến độ và đảm bảo sự phù hợp với các mục tiêu tổng thể của công ty.

Ví dụ
Người quản lý đặt mục tiêu cho nhóm của họ là tăng doanh số bán hàng lên 10% trong quý tiếp theo và làm việc với các thành viên trong nhóm để xác định kế hoạch hành động cụ thể và số liệu để đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu này.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!