Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThị trường lao động (Labour market)
Thị trường lao động (Labour market)

Thị trường lao động chỉ mối tương tác giữa nhà tuyển dụng (nhu cầu) và người tìm việc (cung ứng), trong đó các cá nhân cung cấp kỹ năng và dịch vụ của họ để đổi lấy cơ hội làm việc, mức lương và các phúc lợi khác.

Ví dụ

Trong thị trường lao động cạnh tranh, các doanh nghiệp có thể tăng lương và cung cấp các phúc lợi hấp dẫn để thu hút ứng viên có kỹ năng, trong khi người tìm việc có thể nâng cao trình độ để đáp ứng nhu cầu của nhà tuyển dụng, tạo ra một chu kỳ liên tục của cung cấp và cầu cần lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!