Thế hệ Z (Generation Z)

Thế hệ Z đề cập đến nhóm nhân khẩu học sinh từ năm 1997 đến 2012. Họ là thế hệ tiếp nối thế hệ millennials (Thế hệ Y). Thế hệ Z được đặc trưng bởi sự lớn lên trong thời đại kỹ thuật số, với khả năng tiếp cận rộng rãi với công nghệ và internet. Họ thường được gọi là người bản địa kỹ thuật số do họ quen thuộc với các công nghệ kỹ thuật số.

Ví dụ 

Các cá nhân Thế hệ Z đã tiếp xúc với điện thoại thông minh, nền tảng truyền thông xã hội và dịch vụ phát trực tuyến từ khi còn nhỏ. Họ thành thạo trong việc sử dụng công nghệ để liên lạc, giải trí và thu thập thông tin.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!