Thế hệ Y (Generation Y)

Thế hệ Y, còn được gọi là Thế hệ Millennial, đề cập đến những cá nhân sinh từ đầu những năm 1980 đến giữa những năm 1990. Thế hệ này được đặc trưng bởi sự quen thuộc và thoải mái với công nghệ kỹ thuật số cũng như mong muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống, phát triển sự nghiệp và công việc có ý nghĩa.

Ví dụ

Người quản lý nhân sự có thể tạo ra một chiến lược tuyển dụng phù hợp để thu hút và giữ chân nhân viên Thế hệ Y bằng cách nhấn mạnh đến sự sắp xếp công việc linh hoạt của công ty, cơ hội phát triển nghề nghiệp và cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!