Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThế Hệ Trẻ Con (Baby Boomers)
Thế Hệ Trẻ Con (Baby Boomers)

Thế hệ trẻ con - Baby Boomers là một thuật ngữ thế hệ đề cập đến những cá nhân được sinh ra giữa những năm 1946 và 1964, sau khi Thế chiến II kết thúc. Thuật ngữ "Baby Boomers" bắt nguồn từ sự gia tăng đáng kể tỷ lệ sinh trong thời kỳ đó, dẫn đến một nhóm dân số lớn.

Ví dụ: 

Baby Boomers thường đại diện cho một bộ phận lực lượng lao động sắp nghỉ hưu hoặc đã nghỉ hưu. Họ mang theo vô số kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong sự nghiệp của họ. Bộ phận nhân sự có thể phát triển các chiến lược để quản lý hiệu quả quy trình lập kế hoạch nghỉ hưu và kế nhiệm cho Baby Boomers, chẳng hạn như thực hiện các chương trình chuyển giao kiến thức, cung cấp tài nguyên lập kế hoạch nghỉ hưu hoặc sắp xếp công việc linh hoạt để duy trì chuyên môn của họ trong thời gian dài hơn. Ngoài ra, các nhóm nhân sự cũng có thể tập trung vào việc tạo ra một môi trường làm việc đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của Baby Boomers, vì họ có thể có phong cách làm việc và kỳ vọng khác so với thế hệ trẻ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!