Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựThanh toán nhóm (Pay group)
Thanh toán nhóm (Pay group)

Thanh toán nhóm đề cập đến việc phân loại nhân viên dựa trên các yếu tố xác định cấu trúc lương của họ. Đây là một phương pháp hiệu quả. Thanh toán nhóm giúp đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong cách trả lương cho nhân viên, có tính đến các yếu tố như vai trò công việc, kỹ năng, kinh nghiệm hoặc các tiêu chí liên quan khác.

Ví dụ
Trong một tổ chức bán lẻ lớn, nhân viên có thể được phân loại thành các nhóm lương khác nhau dựa trên vai trò và cấp độ công việc của họ. Chẳng hạn, có thể có các nhóm thanh toán riêng cho người quản lý cửa hàng, cộng tác viên bán hàng, nhân viên kho và nhân viên hành chính. Mỗi nhóm lương sẽ có cấu trúc lương thưởng được xác định riêng, chẳng hạn như phạm vi lương hoặc bậc lương, để xác định mức lương phù hợp cho nhân viên trong các vai trò đó.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!