Thang quan sát hành vi
Thang quan sát hành vi là một công cụ để đánh giá hành vi của nhân viên trong một công việc nhất định.
 
Ví dụ
Một giám sát sử dụng thang quan sát hành vi để đánh giá hiệu suất của nhân viên trong công việc sản xuất.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!