Team-building là một quá trình chiến lược trong nguồn nhân lực nhằm tăng cường sự hợp tác, giao tiếp và gắn kết giữa một nhóm cá nhân làm việc cùng nhau trong một tổ chức. Mục tiêu chính của Team-building là cải thiện hiệu suất và năng suất của nhóm bằng cách thúc đẩy sự tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và ý thức chung về mục đích giữa các thành viên trong nhóm.

Ví dụ
Người quản lý nhân sự tổ chức hội thảo xây dựng đội ngũ cho nhóm dự án mới thành lập. Trong hội thảo, các thành viên trong nhóm tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau như bài tập giải quyết vấn đề, thử thách nhóm và thảo luận nhóm. Thông qua những hoạt động này, các thành viên trong nhóm học cách tin tưởng vào khả năng của nhau, giao tiếp hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ làm việc bền chặt hơn. Kết quả là, nhóm trở nên gắn kết hơn và hoạt động tốt hơn khi thực hiện dự án, cuối cùng đạt được mục tiêu của họ hiệu quả hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!