Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTâm lý học công nghiệp (Industrial Psychology)
Tâm lý học công nghiệp (Industrial Psychology)

Tâm lý học công nghiệp (Industrial Psychology) là tâm lý học ứng dụng liên quan đến việc nghiên cứu hành vi của con người tại nơi làm việc và cách quản lý hiệu quả lực lượng lao động công nghiệp cũng như các vấn đề mà nhân viên gặp phải.

Ví dụ
Một nhà tâm lý học công nghiệp có thể được một công ty sản xuất thuê để cải thiện hiệu quả và năng suất của dây chuyền sản xuất. Họ sẽ phân tích các quy trình làm việc, xác định các nút thắt tiềm ẩn hoặc các khu vực cần cải thiện và đề xuất các thay đổi để tăng cường quy trình làm việc, giảm lỗi. Ngoài ra, họ có thể phát triển các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng kỹ thuật của nhân viên và cung cấp huấn luyện cho người giám sát về các kỹ thuật lãnh đạo hiệu quả. Thông qua chuyên môn về tâm lý học công nghiệp, họ mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thúc đẩy hạnh phúc của nhân viên, sự hài lòng trong công việc và thành công chung của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!