Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTâm lý học công nghiệp (Industrial Psychology)
Tâm lý học công nghiệp (Industrial Psychology)

Tâm lý học công nghiệp, còn được gọi là Tâm lý học tổ chức, là một lĩnh vực chuyên môn trong lĩnh vực nhân sự, tập trung vào nghiên cứu và áp dụng các nguyên tắc tâm lý học để nâng cao năng suất làm việc, sự hài lòng của nhân viên và thành công chung của tổ chức.

Ví dụ
Các nhà tâm lý học công nghiệp có thể đánh giá sự hài lòng trong công việc của nhân viên thông qua khảo sát và phỏng vấn, thiết kế các chương trình đào tạo hiệu quả để nâng cao hiệu suất của nhân viên hoặc phân tích cơ cấu tổ chức để tối ưu hóa quy trình làm việc và sự gắn kết của nhân viên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!