Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTài năng chưa được khai thác (Untapped talent)
Tài năng chưa được khai thác (Untapped talent)

Tài năng chưa được khai thác đề cập đến những cá nhân trong ngành nhân sự sở hữu các kỹ năng, khả năng và tiềm năng có giá trị nhưng chưa được các nhà tuyển dụng hoặc tổ chức công nhận, phát triển hoặc sử dụng đầy đủ.

Ví dụ

  • Một sinh viên mới tốt nghiệp đại học với kỹ năng giải quyết vấn đề đặc biệt đang gặp khó khăn khi tìm việc làm do thiếu kinh nghiệm.
  • Một nhân viên lâu năm ở bộ phận CNTT của công ty nhưng tiềm năng lãnh đạo của họ đã bị bỏ qua vì họ chưa bao giờ có cơ hội lãnh đạo một dự án.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!