Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTài khoản chi tiêu linh hoạt (flexible spending account)
Tài khoản chi tiêu linh hoạt (flexible spending account)

Tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA) là một chương trình phúc lợi cho nhân viên cho phép các cá nhân dành một phần tiền lương trước thuế để trang trải các chi phí đủ điều kiện. FSA thường được cung cấp bởi các nhà tuyển dụng như là một phần của gói phúc lợi dành cho nhân viên của họ và được thiết kế để giúp nhân viên tiết kiệm tiền cho các chi phí chăm sóc sức khỏe và chăm sóc phụ thuộc đủ điều kiện. Các khoản đóng góp cho FSA được khấu trừ vào tiền lương trước thuế của nhân viên, điều này có thể dẫn đến tiết kiệm thuế đáng kể.

Ví dụ:
Một nhân viên đăng ký vào một tài khoản chi tiêu linh hoạt và đóng góp một phần tiền lương của họ để trang trải các chi phí chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện như các khoản khấu trừ y tế, thuốc theo toa và chăm sóc thị lực. Trong suốt cả năm, nhân viên nộp biên lai cho các chi phí đủ điều kiện và được hoàn trả từ quỹ FSA của họ. Bằng cách sử dụng FSA, nhân viên giảm thu nhập chịu thuế và tiết kiệm tiền cho chi phí chăm sóc sức khỏe tự trả.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!