Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTái Cấu Trúc (Right-Sizing)
Tái Cấu Trúc (Right-Sizing)

Tái cấu trúc trong lĩnh vực của HR, đề cập đến quá trình điều chỉnh lực lượng lao động và nguồn lực của một tổ chức để phù hợp với nhu cầu và mục tiêu chiến lược hiện tại. Điều này bao gồm đánh giá cấu trúc tổ chức, chức năng và cơ cấu nhân lực của tổ chức để đảm bảo hiệu quả và hiệu suất tối ưu. Tái cấu trúc lại có thể bao gồm việc cắt giảm lực lượng lao động, chuyển đổi công việc hoặc các dự án cải tổ nhằm loại bỏ sự trùng lặp và tối ưu hóa hoạt động.

Ví dụ:

Một công ty trải qua quá trình cải tổ để loại bỏ các phòng ban và vai trò không cần thiết không còn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty. Điều này có thể liên quan đến việc sa thải, gói về hưu sớm hoặc chuyển nhân viên sang các phòng ban khác nơi kỹ năng của họ được sử dụng tốt hơn. Mục tiêu là tạo ra một tổ chức tinh gọn, linh hoạt hơn có thể thích nghi với điều kiện thị trường thay đổi.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!