Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTái bố trí (Redeployment)
Tái bố trí (Redeployment)

Tái bố trí đề cập đến quá trình chuyển nhân viên từ vai trò hoặc vị trí hiện tại của họ trong một tổ chức sang vai trò hoặc lĩnh vực công việc khác. Nó có thể được thực hiện do nhiều lý do như tái cơ cấu tổ chức, kỹ năng không phù hợp hoặc thay đổi nhu cầu kinh doanh.

Ví dụ
Nếu một bộ phận trải qua quá trình tái cơ cấu và một số vị trí trở nên dư thừa, thay vì sa thải nhân viên, công ty có thể lựa chọn tái bố trí nhân sự. Điều này liên quan đến việc xác định các vai trò hoặc bộ phận thay thế mà các nhân viên bị ảnh hưởng có thể đóng góp kỹ năng và kiến thức của họ một cách hiệu quả. Tái bố trí giúp giữ chân những tài năng có giá trị trong tổ chức và hỗ trợ sự nhanh nhẹn của lực lượng lao động.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!