Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTác động tiêu cực (Adverse Impact)
Tác động tiêu cực (Adverse Impact)

Tác động tiêu cực đề cập đến sự phân biệt đối xử không chủ ý xảy ra khi một chính sách hoặc thực tiễn việc làm cụ thể ảnh hưởng tiêu cực và không tương xứng đến một nhóm cá nhân được bảo vệ dựa trên các đặc điểm như chủng tộc, giới tính, tuổi tác hoặc các đặc điểm được pháp luật bảo vệ khác. Đó là vi phạm luật chống phân biệt đối xử và có thể dẫn đến hậu quả pháp lý cho các tổ chức.

Ví dụ
Nếu quy trình tuyển dụng của công ty luôn dẫn đến số lượng phụ nữ được chọn vào các vị trí quản lý ít hơn đáng kể so với nam giới, ngay cả khi các tiêu chí có vẻ trung lập thì điều đó có thể được coi là có tác động bất lợi và có thể bị thách thức về mặt pháp lý vì phân biệt giới tính.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!