Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTác động tiêu cực (Adverse Impact)
Tác động tiêu cực (Adverse Impact)

Tác động tiêu cực (Adverse Impact) thường là một kết quả vô hình của một chính sách hay một hành vi thực tiễn cụ thể. Thông thường, những tác động xấu được tìm thấy trong các chính sách và thực tiễn thông báo qua các đánh giá của ứng viên hoặc nhân viên, chẳng hạn như: 
- Yêu cầu công việc được liệt kê trong bản mô tả công việc 
- Các câu hỏi trong phỏng vấn tuyển dụng 
- Đánh giá hiệu suất để thăng tiến hoặc thôi việc

Ví dụ
Một công ty có chính sách tuyển dụng yêu cầu tất cả các ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra thể chất như một phần của quy trình tuyển chọn cho một công việc đòi hỏi thể chất. Bài kiểm tra thể chất bao gồm các nhiệm vụ như nâng tạ nặng và hoàn thành vượt chướng ngại vật theo thời gian. Tuy nhiên, công ty nhận thấy rằng tỷ lệ đậu của các ứng viên nữ thấp hơn đáng kể so với các ứng viên nam. Do đó, công ty có thể vô tình phân biệt đối xử với các ứng viên nữ dựa trên giới tính của họ.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!