Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựTác động khác biệt (Disparate Effect)
Tác động khác biệt (Disparate Effect)

Tác động khác biệt, còn được gọi là tác động bất lợi, đề cập đến tình huống trong đó chính sách hoặc thông lệ việc làm có vẻ trung lập ảnh hưởng không cân xứng đến các cá nhân có một đặc điểm được bảo vệ nhất định, chẳng hạn như chủng tộc, giới tính, tuổi tác hoặc tình trạng khuyết tật. Mặc dù thông lệ hoặc chính sách có thể không cố ý phân biệt đối xử, nhưng tác động của nó dẫn đến sự đối xử bất bình đẳng hoặc cơ hội cho một số nhóm nhất định.

Ví dụ
Một công ty thực hiện yêu cầu về chiều cao đối với một vị trí công việc cụ thể, cho rằng điều đó là cần thiết vì lý do an toàn. Tuy nhiên, yêu cầu về chiều cao không tương xứng khiến phụ nữ không được xem xét cho vị trí này, dẫn đến ảnh hưởng khác nhau đối với các ứng viên nữ. Mặc dù công ty không có ý định phân biệt đối xử với phụ nữ, nhưng yêu cầu về chiều cao có tác động phân biệt đối xử và có thể được coi là tác động khác biệt.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!