Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự tham gia (Participation)
Sự tham gia (Participation)

Sự tham gia đề cập đến sự tham gia, cam kết và đóng góp tích cực của các cá nhân trong các hoạt động, quá trình ra quyết định hoặc sáng kiến trong một tổ chức. Điều này khuyến khích nhân viên chia sẻ ý tưởng, quan điểm và chuyên môn của họ, thúc đẩy ý thức sở hữu và hợp tác.

Ví dụ
Một công ty thực hiện một chương trình gợi ý trong đó nhân viên được khuyến khích đưa ra các đề xuất để cải thiện quy trình, sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhân viên tích cực tham gia bằng cách gửi ý tưởng của họ, sau đó được xem xét, đánh giá và thực hiện nếu khả thi. Sự tham gia của nhân viên trong chương trình đề xuất thúc đẩy văn hóa đổi mới, sự gắn kết của nhân viên và cải tiến liên tục trong tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!