Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự khác biệt về địa lý (Geographic differential)
Sự khác biệt về địa lý (Geographic differential)

Sự khác biệt về địa lý, còn được gọi là trả lương theo địa điểm hoặc theo khu vực, đề cập đến việc điều chỉnh lương của nhân viên dựa trên chi phí sinh hoạt hoặc điều kiện thị trường lao động ở các khu vực địa lý cụ thể. Thuật ngữ này công nhận rằng giá trị của tiền lương có thể khác nhau giữa các vùng khác nhau.

Ví dụ

Một công ty đa quốc gia có thể cung cấp mức lương cao hơn cho nhân viên làm việc tại các thành phố có chi phí sinh hoạt cao, chẳng hạn như New York hoặc San Francisco, so với những người làm việc tại các địa điểm có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!