Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự đa dạng tại nơi làm việc (Workplace diversity)
Sự đa dạng tại nơi làm việc (Workplace diversity)

Sự đa dạng tại nơi làm việc đề cập đến sự hiện diện của nhân viên từ nhiều nguồn gốc, văn hóa, nhân khẩu học và kinh nghiệm khác nhau trong một tổ chức. Nó bao gồm sự khác biệt về giới tính, tuổi tác, chủng tộc, sắc tộc, khuynh hướng tình dục, khả năng thể chất, tôn giáo, v.v. Sự đa dạng công nhận và đánh giá cao những quan điểm và đóng góp độc đáo của các cá nhân, thúc đẩy một môi trường làm việc hòa nhập và công bằng.

Ví dụ
Một tổ chức tích cực thúc đẩy sự đa dạng tại nơi làm việc bằng cách triển khai các chính sách và thực tiễn nhằm đảm bảo quy trình tuyển dụng công bằng, cơ hội thăng tiến bình đẳng và nhạy cảm với các chuẩn mực văn hóa khác nhau. Ví dụ, họ có thể cung cấp chương trình đào tạo về tính đa dạng cho nhân viên, thành lập các nhóm tuyển dụng đa dạng và tạo các nhóm nguồn lực cho các cộng đồng ít được đại diện để khuyến khích sự hợp tác và hòa nhập.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!