Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSự công nhận (Recognition)
Sự công nhận (Recognition)

Công nhận trong HR đề cập đến việc công nhận và đánh giá những nỗ lực, thành tựu hoặc hành vi của nhân viên. Điều này bao gồm việc công khai công nhận đóng góp của họ và cung cấp phản hồi tích cực để tăng cao tinh thần, động lực và sự hài lòng trong công việc.

Công nhận có thể là hình thức chính thức hoặc không chính thức và nhằm mục đích củng cố các hành vi mong muốn và thúc đẩy một văn hóa làm việc tích cực. 

Ví dụ:

Một ví dụ về công nhận là khi một nhân viên được ca ngợi công khai trong một cuộc họp nhóm vì kỹ năng phục vụ khách hàng xuất sắc của họ. Một ví dụ khác có thể là việc trao giải Nhân viên xuất sắc.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!