Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSơ yếu lý lịch chức năng (Functional resume)
Sơ yếu lý lịch chức năng (Functional resume)

Sơ yếu lý lịch chức năng là một loại định dạng sơ yếu lý lịch nhấn mạnh các kỹ năng, khả năng và thành tích của ứng viên thay vì tập trung vào lịch sử công việc theo trình tự thời gian. Sơ yếu lý lịch này làm nổi bật các lĩnh vực chuyên môn có liên quan và thường được sử dụng bởi những cá nhân có khoảng trống trong quá trình làm việc hoặc những người đang thay đổi nghề nghiệp.

Ví dụ 

Người tìm việc muốn làm nổi bật kỹ năng quản lý dự án mạnh mẽ của mình nhưng đã làm việc trong nhiều ngành khác nhau có thể chọn một sơ yếu lý lịch chức năng. Họ sẽ nhấn mạnh những thành tích và kỹ năng quản lý dự án của họ ở đầu sơ yếu lý lịch, tiếp theo là phần lịch sử công việc ngắn gọn.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!