Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSơ yếu lý lịch (Curriculum vitae)
Sơ yếu lý lịch (Curriculum vitae)

Sơ yếu lý lịch, thường được gọi là CV, là một tài liệu chi tiết cung cấp tổng quan về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng, thành tích và trình độ của một người. Nó thường được sử dụng khi ứng tuyển vào các vị trí học thuật, nghiên cứu hoặc chuyên môn.

Ví dụ

Một CV có thể bao gồm các phần như thông tin cá nhân, giáo dục, kinh nghiệm làm việc, dự án nghiên cứu, ấn phẩm, liên kết nghề nghiệp, danh dự và tài liệu tham khảo.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!