Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSổ tay nhân viên (Employee handbooks)
Sổ tay nhân viên (Employee handbooks)
Sổ tay nhân viên (Employee handbooks) là thuật ngữ chỉ các tài liệu hướng dẫn và quy định cho nhân viên của một công ty hoặc tổ chức. Đây là một tài liệu quan trọng để giúp nhân viên hiểu rõ quy định và chính sách của công ty cũng như các quyền và trách nhiệm của họ trong quá trình làm việc. Các nội dung thường có trong "employee handbooks" gồm: thông tin về chính sách của công ty, quy trình tuyển dụng, quy định về lương và phúc lợi, quy định về an toàn lao động, quy định về đạo đức nghề nghiệp và nhiều nội dung khác liên quan đến công việc và các hoạt động trong công ty.
 
Ví dụ
Sổ tay nhân sự của công ty XYZ có quy định rằng tất cả nhân viên phải đến làm đúng giờ, nếu muộn hơn 15 phút sẽ bị tính là đi trễ và trừ lương theo tỷ lệ đã quy định.
Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!