Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSố giờ làm việc (Hours Worked)
Số giờ làm việc (Hours Worked)

Số giờ đã làm việc (Hours worked) đề cập đến thời gian thực tế mà nhân viên dành để thực hiện các hoạt động liên quan đến công việc thay mặt cho chủ lao động. Thuật ngữ này bao gồm tất cả số giờ mà một nhân viên được yêu cầu hoặc được phép làm việc, cho dù những giờ đó được thực hiện tại chỗ hay từ xa.

Ví dụ
Giờ làm việc thông thường của nhân viên toàn thời gian là từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Trong thời gian này, nhân viên đang tích cực thực hiện nhiệm vụ công việc của họ, tham dự các cuộc họp và tham gia vào các hoạt động khác liên quan đến công việc. Số giờ này được coi là số giờ đã làm việc và được trả thù lao thường xuyên.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!