Trang chủThuật ngữ ngành Nhân sựSàn lọc lý lịch (background screening)
Sàn lọc lý lịch (background screening)

Sàng lọc lý lịch, còn được gọi là sàng lọc trước khi tuyển dụng, đề cập đến quá trình xác minh và đánh giá thông tin lý lịch của ứng viên, chẳng hạn như trình độ học vấn, lịch sử việc làm, hồ sơ tội phạm, lịch sử tín dụng và các dữ liệu liên quan khác. Được tiến hành bởi các nhà tuyển dụng để đánh giá sự phù hợp và đáng tin cậy của ứng viên trước khi đưa ra quyết định tuyển dụng.

Ví dụ:

Khi một công ty đang xem xét tuyển dụng nhân viên mới, họ có thể tiến hành quy trình sàng lọc lý lịch. Điều này có thể liên quan đến việc xác minh trình độ học vấn của ứng viên bằng cách liên hệ với các tổ chức giáo dục của họ, kiểm tra lịch sử việc làm và tài liệu tham khảo của họ, tiến hành kiểm tra lý lịch tư pháp và đánh giá lịch sử tín dụng của họ đối với một số vị trí nhất định liên quan đến trách nhiệm tài chính. Mục đích của việc sàng lọc lý lịch là để đảm bảo rằng ứng viên đáp ứng các yêu cầu công việc, đã cung cấp thông tin chính xác trong sơ yếu lý lịch hoặc đơn xin việc của họ và không gây ra bất kỳ rủi ro tiềm ẩn nào cho tổ chức hoặc nhân viên của tổ chức. Bằng cách tiến hành sàng lọc lý lịch kỹ lưỡng, người sử dụng lao động có thể đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt và giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tuyển dụng những cá nhân có tiền sử không trung thực, hoạt động tội phạm hoặc các dấu hiệu cảnh báo khác. Sàng lọc lý lịch là một thông lệ quan trọng đối với bộ phận nhân sự để đảm bảo sự an toàn, toàn vẹn và tuân thủ lực lượng lao động của tổ chức.

Muốn đăng tin tuyển dụng?
freeC sẽ giúp bạn kết nối với các ứng viên tiềm năng một cách nhanh chóng!